Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Navigácia: Úvod > Produkty > Bezpečnostné nože SLICE > Náhradné čepele

Náhradné čepele

Náhradné čepele sú vyrobené zo 100% oxidu zirkoničitého, moderného keramického materiálu, ktorý je neiskriaci, nevodivý, nemagnetický, chemicky inertný a nehrdzavie. Čepele odolávajú teplotám od - 40 do +1600 °C, preto sú tiež ideálne na sterilizáciu a práce v laboratóriách. Ďalšou výhodnou vlastnosťou oxidu zirkoničitého je jeho tvrdosť. Podľa Mohsovej stupnice tvrdosti je hodnota 8,2, u ocele je to 4,5. Táto vlastnosť je využitá pri výrobe čepelí a nástrojov, ktoré zostávajú ostré 11 krát dlhšie ako oceľ. Čepele z tohto materiálu sú plne recyklovateľné. Prirodzená retencia oxidu zirkónia umožňuje prepracované brúsenie čepelí SLICE tak, aby boli bezpečnejšie na dotyk pri zachovaní ich rezného výkonu. Bezpečnostná finger-friendly® hrana je pre SLICE čepele jedinečná a nevyskytuje sa u iných keramických čepelí.