Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Navigácia: < Dezinfekcia postrekom

Dezinfekcia GUTTAR

prevedenie

svetloružový až bezfarebný alkoholový prostriedok určený na rýchlu dezinfekciu nenasiakavých plôch a predmetov, rýchlo zaschne, zmatňuje lakované plochy

aktívne látky

propán-2-ol, etanol, didecyldimetylamónium-chlorid

pH

<7

účinnosť

baktericídny, fungicídny, virucídny, tuberkulocídny, mykobaktericídny

doba použiteľnosti

24 mesiacov

objednávkový kód

61 PE kanister 5 l           62 PE fľaša 1 l
63 PE fľaša s rozprašovačom 0,5 l

dostupnosť

skladom


Biocídny prípravok. Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


Identifikácia nebezpečnosti:

Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336.


ks

Súvisiaci tovar