Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Navigácia: < Dezinfekcia postrekom

Dezinfekcia ARTO

popis

bezalkoholový neparfumovaný prípravok na rýchlu hygienickú dezinfekciu povrchov v zdravotníctve,

službách, stravovaní, doprave a iných povrchov prichádzajúcich do kontaktu so širokou verejnosťou. Umožňuje bezoplachové ošetrenie predmetov, vrátane predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami

aktívne látky

peroxid vodíka, kyselina glykolová

pH

>2

účinnosť

baktericídny, levurocídny, virucídny, sporicídny

doba použiteľnosti

12 mesiacov

objednávkový kód

234 - 750 ml PET fľaša s rozprašovačom

235 - 5 l PE kanister

dostupnosť

na objednávku


Biocídny prípravok. Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


Identifikácia nebezpečnosti: 

Eye Irrit.2, H319.

ks