Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Navigácia: < Tekuté a abrazívne mydlá, peny a dezinfekcie

Dezinfekcia MANOX

prevedenie

bezfarebný alkoholový prostriedok na hygienickú dezinfekciu rúk v zdravotníctve, potravinárstve a službách, neparfumovaný, nefarbí pokožku ani textil, príjemne vonia, má baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny a fungicídny účinok, pH <7

aktívne látky

propán-2-ol, peroxid vodíka, chlórhexidíndiglukonát

doba použiteľnosti

24 mesiacov

objednávkový kód

71 kanister 5 l      72 fľaša 0,5 l

73 fľaša s dávkovačom 0,5 l

dostupnosť

skladom


Biocídny prípravok. Používajte biocídne výrobky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


Identifikácia nebezpečnosti:

Flam. Liq. 2, H 225; Eye Irrit.2, H319; STOT SE 3, H336; Aqua Chron.3, H412.

ks

Súvisiaci tovar