Prevádzka nášho logistického oddelenia na prelome rokov 2015 a 2016

14.12.2015 (pondelok)         posledný deň prijímania objednávok s expedíciou v roku 2015
18.12.2015 (piatok)              posledný deň expedície tovaru v roku 2015
21.12.2015 - 07.01.2016       inventúry a príprava systému na rok 2016
08.01.2016 (piatok)             prvý deň expedície tovaru v roku 2016

Objednávky prijaté po 14. decembri 2015 budú potvrdzované po 8. januári 2016.
V prípade požiadavky cien a množstevných zliav volajte +421 434 220 057 | Email: lorika@lorika.sk