Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Navigácia: < Priemyselná chémia SOCOMORE

HYSO 93

prevedenie

vodoodpudivý odmasťovač a čistič na kovové prvky, duroplasty, motory, montážne roboty, obrábacie stroje, elektromechanické časti a lakované povrchy, ktoré sú pokryté kalom, špinou, reznými olejmi. Je použiteľný aj za mokra a za studena. Neobsahuje chlórované a benzénové rozpúšťadlá, nepodlieha klasifikácii podľa európskych právnych predpisov o VOC. Vzhľadom na tieto vlastnosti a veľmi nízke riziko horľavosti sa odporúča pre práce aj na zle vetraných miestach, bod vzplanutia je stabilný v čase a zostáva konštantný počas trvania odparovania. Obmedzená prchavosť umožňuje použitie tohto výrobku v kúpeli, ak je to potrebné, a minimalizuje straty spôsobené odparovaním, čo umožňuje šetrenie produktu.

Vodoodpudivá vlastnosť umožňuje aby sa voda vytesňovala z vlhkých povrchov. Riziko korózie akumuláciou vody v neprístupných oblastiach alebo kondenzáciou napr. v slepých otvoroch sa tým znižuje.
HYSO 93 je inertný na kovy (ocele, hliník a jeho zliatiny, zinok a galvanizované ocele...), plasty (PVC, ABS, polyetylén, polyester, polyuretány, plexisklo...), kaučuky a elastoméry. Môže byť použitý na lakované povrchy (polyuretány, akrylové živice...) Bez rizika reakcie alebo poškrabania.

Schválený PRATT & WHITNEY, MOTORY SAFRAN HELICOPTER, SNCF, SAE.

balenie

5 L, 20 L, alebo 210 L

objednávkový kód

 HYSO93

dostupnosť

na objednávku

ks