Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Navigácia: < Dezinfekcia postrekom

Dezinfekcia AGOL

prevedenie

alkoholový prostriedok na rýchlu hygienickú dezinfekciu plôch v domácnostiach, službách, stravovaní, doprave, napr. športové náradie, chladničky, predajné a potravinové pulty, regály..., chladiace zariadenia bez námrazy je možné ošetrovať aj za prevádzky, má baktericídny, virucídny, a fungicídny účinok

riedenie

neriedi sa

zloženie

propán-2-ol, etanol, kyselina mliečna

pH

< 7

balenie

750 ml PET fľaša s rozprašovačom

doba použiteľnosti

24 mesiacov

objednávkový kód

288

dostupnosť

skladom


Identifikácia nebezpečnosti: 

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319.

ks