Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Navigácia: < Tekuté a abrazívne mydlá, peny a dezinfekcie

Dezinfekcia MANOX gél

popis

bezfarebný gélový alkoholový prípravok s obsahom hydratačných a dermatologických prísad na hygienickú dezinfekciu rúk a pokožky, určený pre širokú verejnosť, má baktericídny, virucídny a fungicídny účinok, pH < 7

aktívne látky

etanol, propán-2-ol

doba použiteľnosti

24 mesiacov

objednávkový kód

70 - fľaša s dávkovačom 0,5 l

74 - kanister 5 l      

dostupnosť

na objednávkuIdentifikácia nebezpečnosti: 

Flam. Liq. 2; H225; Eye Irrit. 2; H319ks

Súvisiaci tovar