Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

SOCOMORE – bezpečnejšie priemyselné čističe a odmasťovače s nízkym alebo žiadnym VOC

SOCOMORE - významná chemická firma založená v roku 1972 vo Francúzsku - vyrába rozpúšťadlá, čističe, odmasťovače, odstraňovače náterov, lubrikanty a napustené utierky.

Celosvetovo táto firma dodáva svoje produkty pre letecký priemysel, automotive a strojárstvo.

LORIKA Slovakia s.r.o., ako priamy distribútor SOCOMORE, ponúka zákazníkom možnosť bezplatného testovania, technickú podporu zástupcu Socomore a efektívnu logistiku.

Produkty SOCOMORE sú vyrábané šetrne s prihliadnutím na životné prostredie.

Čističe a odmasťovače SOCOMORE s nízkym alebo nulovým obsahom VOC chránia životné a pracovné prostredie.

Pre efektívne použitie a zníženie spotreby chémie SOCOSAT a PROSAT vyrába aj utierky vopred napustené chémiou. To zabezpečí efektívne použitie a zvýšenie kvality čistenia (všetky utierky sú rovnako napustené a je možné odsledovať ich spotrebu, napr. na počet vyčistených dielov).

Viete, že firmy platia nemalé sumy za používanie prostriedkov podľa obsahu VOC (Volatile Organic Compound) - organických zlúčenín, ktoré sa odparujú a uvoľňujú do ovzdušia ako znečisťujúce látky?

             Používanie účinných prostriedkov so zníženým alebo žiadnym VOC (na vodnej báze) znamená:


 • - nižšie náklady – zníženie poplatkov za VOC, lacnejšia doprava a skladovanie 

 • - menšie zaťaženie životného prostredia - zníženie VOC emisií, odparovania

 • - lepšenie pracovných podmienok zamestnancov – zníženie množstva vdychovaných nebezpečných látok


Pri  výbere správnej chémie (rozpúšťadla, odmasťovača, čističa, a pod.) treba brať do úvahy:

  1. Znečistenie, ktoré treba odstrániť - minerálne oleje, ochranné nátery, tmely, živice, atrament...

  2. Povrch a materiál, z ktorého potrebujeme znečistenie odstrániť – kompozit, oceľ, nerez, plast...

  3. Spôsob aplikácie – utieranie, namáčanie, postrek, preplachovanie, čistenie


  Ale aj tieto parametre:

  Obsah VOC – skontrolujte si nebezpečné látky na etikete a bezpečnostnom liste.

  Odparovanie – nízke odparovanie zabezpečí o.i., že viac chémie zostane na povrchu produktu a lepšie vyčistí. Pozri tabuľku odparovania nižšie.

  Bod vznietenia - najnižšia teplota, pri ktorej sa môžu vznietiť výpary pri tepelnom zdroji (plameň, cigareta, trieska...). Nižšia hodnota znamená zníženie nebezpečenstva požiaru a ochranu zamestnanca. Pozri tabuľku bodov vznietenia nižšie.


  Pozn.: Čím vyšší bod vznietenia, tým nižšie odparovanie.


  Príklad použitia SOCOMORE rozpúšťadiel podľa druhu znečistenia.  Odparovací pomer vybraných prostriedkov (ref.hodnota Butyl acetát = 1)


  Tabuľka vybraných produktov a ich VOC:

  chémia

  VOC g/L

  VOC %

  DIESTONE A 8284

  0

  0

  HYSO 93

  0

  0

  IPA 70% / deio.VODA 30%

  602

  70

  IPA 85% / deio.VODA 15%

  699

  85

  HEPTANE

  705

  100

  HYSO 99

  733

  100

  HYSO 97/1

  760

  100

  HEPTANE UV

  780

  100

  HYSO 96/1

  780

  100

  ACETONE

  792

  100

  ACETATE DE BUTYLE

  880

  100

  DIESTONE DLS

  900

  100  Tabuľka vybraných produktov a odparovanie od najnižšieho po najvyšší

  chémia

  Odparovanie

  DIESTONE A 8284

  ≈ 0

  HYSO 93

  0

  HYSO 96/1

  0,13

  DIESTONE G11

  0,2

  DIESTONE E

  0,77

  ACETATE DE BUTYLE

  1

  IPA

  1,27

  ETHANOL 95

  1,4

  HYSO 99

  2,16

  METHYL ETHYL CETONE

  3,8

  ACETONE

  5,6  Tabuľka vybraných produktov a ich bod vznietenia °C

  chémia

  Bod vznietenia °C

  ACETONE

  -9

  MEK

  -7

  HYSO 99

  -5

  HEPTANE

  -5

  DIESTONE E

  0

  ISOPROPANOL 99%

  14

  ETHANOL 95

  15

  IPA 85% / deio.VODA 15%

  21

  IPA 70% / deio.VODA 30%

  26

  DIESTONE DLS

  30

  ACETATE DE BUTYLE

  32

  HYSO 93

  85

  DIESTONE A 8284

  108


  Pri používaní chemických prostriedkov si skontrolujte etiketu a bezpečnostný list a nezabúdajte:

  • - Vyberať si produkty, ktoré majú len nízky alebo žiadny obsah VOC.

  • - Pri ich používaní vetrať.

  • - Používať osobné ochranné prostriedky, ako respirátory alebo okuliare (prečítajte si Kartu bezpečnostných údajov používaného produktu).

  • - Skladovať takéto produkty mimo pracovného miesta.

  • - Použité nádoby s nepoužitými prostriedkami dobre uzatvoriť a skladovať v priestoroch s dostatočným vetraním.
  späť na zoznam