Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Zapamätajte si tento znak, môže vám pomôcť zachrániť niekomu život

Nedávno sme k našej výbave prvej pomoci pridali automatický externý defibrilátor – AED – zariadenie, ktoré dokáže prispieť k bezpečnej a úspešnej záchrane ľudského života pomocou podrobnej hlasovej navigácie. Inštrukcie sú nahraté v slovenskom alebo českom jazyku. Pre tento krok sme sa rozhodli po poslednom školení prvej pomoci.

Defibrilácia je odstránenie nepravidelného chvenia srdcových komôr použitím elektrického výboja, ktorý dočasne odstráni chaotickú činnosť srdca. Správnou defibriláciou do 3-5 minút od kolapsu môžeme zvýšiť šance na záchranu života na 50-70 %. Bohužiaľ táto doba je pre profesionálnu zdravotnícku pomoc nereálna, pretože priemerný čas dojazdu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) na Slovensku je až 12 minút.